Ja wij gebruiken cookies

Page content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hypnose Instituut Nederland

Hypnose Instituut Nederland (hierna HIN genoemd) – Het HIN geeft live, onlive en online opleidingen en masterclasses. Iedere deelnemer aan een evenement, opleiding of playshop van het HIN stemt in met de bepalingen die hieronder staan.

Annulering van een opleiding, een workshop of masterclass – Annulering is uitsluitend mogelijk tot twee weken voor aanvang van de trainingen, opleidingen, event of therapie, per email, telefoon of schrijven t.n.v. Hypnose Instituut Nederland, Weverstraat 53, 1521 TA Wormerveer. Hiervoor wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het event of opleiding of bij niet verschijnen op de playshop of opleiding, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien u om welke reden dan ook de playshop of opleiding naar een andere datum wilt omzetten, wordt daarvoor 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Annuleren van de onlive opleiding Annuleren kan altijd voor de 14 dagen wettelijke bedenktijd. Dan krijgt u al het geld terug en verliest u toegang tot het programma. na 14 dagen bent u het volledige bedrag verschuldigd evenals alle termijnen. De 14 dagen gaan in na aanschaf van het pakket.

Annuleren HIN opleiding/workshop – Als door overmacht een opleiding of workshop niet door kan gaan, zorgt het HIN voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt het HIN ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Beelden – Het HIN kan tijdens evenementen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Het HIN heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Aansprakelijkheid – Het HIN spant zich in om de evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is het HIN alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van het HIN is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor het HIN verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van het HIN, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is het HIN niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Algemene Voorwaarden Breek Je Vrij

Breek Je Vrij – Breek Je Vrij biedt zowel online als live training aan. Voor de (live) evenementen gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van tickets aan de deelnemers verstrekt. Deelnemers die een evenement bezoeken, stemmen in met deze bepalingen.

Evenementen – Bij de inschrijving voor een evenement staat omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Een deelnemer mag geen alcohol en/of drugs gebruiken of meebrengen tijdens de evenementen van Breek Je Vrij. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van evenementen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich te melden bij het zorgteam van Breek Je Vrij.

Verhindering deelname – Een ticket voor een evenement kan in principe niet worden geannuleerd, tenzij Breek Je Vrij voor een evenement een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. Ook biedt Breek Je Vrij geen inhaallessen aan voor een deelnemer die een evenement niet heeft bezocht.

Overdragen ticket – Een ticket voor een evenement is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar ticket niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige evenementen biedt Breek Je Vrij in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Breek Je Vrij op te nemen.

Wijziging evenement – Als door overmacht een evenement niet door kan gaan, zorgt Breek Je Vrij voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Breek Je Vrij ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Aansprakelijkheid – Breek Je Vrij spant zich in om de evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is Breek Je Vrij alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Breek Je Vrij is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Breek Je Vrij verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Breek Je Vrij, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Breek Je Vrij niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Materiaal bjv – Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het evenement worden aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Breek Je Vrij hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beelden – Breek Je Vrij kan tijdens evenementen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Breek Je Vrij heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Indien u verhinderd bent voor een workshop of de opleiding, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een ander, mits vooraf aan ons doorgegeven.


  Comment Section

  1 reactie op “Algemene Voorwaarden


  Door Esther op 3 november 2014

  Graag zou ik mij willen inschrijven voor 7 November a.s, maar ik weet niet of er nog plaatsen beschikbaar zijn en waar ik dit op de site kan doen.
  Met vriendelijke groet Esther

  Plaats een reactie


  *