Page content

Succesvol starten met je praktijk!

Vakdiploma op zak en je wilt starten met je praktijk?

Gefeliciteerd!

Maar waar begin je?

 • Hoe verkoop je hypnose aan klanten?
 • En tegen welk tarief?
 • Zijn algemene voorwaarden handig?
 • En welke verzekeringen?
 • En hoeveel sessies bied je eigenlijk aan?

Een op maat gemaakte stappenplan uit de praktijk zou handig zijn. Een stappenplan van iemand die deze weg al heeft afgelegd.

Dat stappenplan is er.  In twee dagen training kun je met dit stappenplan direct praktijk gaan voeren, klanten ontvangen en omzet draaien.

Wie wil er een succesvolle hypnotherapie praktijk?

Succesvol je hypnotherapie praktijk starten en uitvoeren, van inschrijving bij de kamer van koophandel tot en met de klachtenregeling. Van het eerste telefoongesprek tot en met een positief drie-sessie resultaat.

Praktische handleiding en uitleg hoe je de kennis uit je Hypnotherapie opleidingen in praktijk kunt brengen met video-voorbeelden, presentatie-oefeningen, gesprek-oefeningen, opbouwvolgorde van transformatietechnieken in sessies, en telefonische commerciële gesprekstechnieken.

Je kunt met de informatie uit deze tweedaagse masterclass direct praktijk gaan voeren en of professionaliseren.

Vraag jij je ook wel eens het volgende af?

 • Welke volgorde in technieken moet ik uitvoeren?
 • Hoeveel sessies moet je nu doen? Wat is handig?
 • Hoe doe je nu effectief het eerste telefoongesprek?
 • Hoe zit het met de klachtenregeling, prijsafspraken, intakeformulier, boekingssystemen, algemene voorwaarden, verzekeringen, en nog veel meer?

Vragen waar ik als afgestudeerde student mee zat, en jij misschien ook wel.

Om te starten met je praktijk wordt tijdens deze tweedaagse beantwoordt. Met een stappenplan, die ook in de reader staat, word je stap voor stap meegenomen en kun je daarna je daadwerkelijk je praktijk vormgeven om mensen te gaan helpen.

Voor wie is het?

Deze scholing is voor studenten die minimaal hun basis studie Hypnotherapie hebben afgerond tot practitioner en ook voor  studenten die een meerjarige opleiding hebben gedaan tot therapeut maar wachten met praktijk voeren omdat ze met veel vragen zitten zoals; hoe kom ik aan klanten? Welke verzekeringen? Hoe kom ik aan een AGB-code? Heb ik die nodig? Ben ik kundig genoeg?

Waarom zou je dit willen doen?

Door de vele tips van collega’s, informatie op internet en het aanbod aan vervolgopleidingen, masterclasses en bijscholingen, zien sommigen door de bomen het bos niet meer en dat weerhoudt ze om aan de slag te gaan. En dat is jammer! Jammer voor al die mensen die al geholpen hadden kunnen worden en jammer voor jouw om je te ontwikkelen tot de professional , de deskundige,  en te worden wie je wilt zijn.

Hoe draagt de scholing bij tot een beroepsrelevante deskundigheidsbevordering van jou als Hypnotherapie practitioner?

Deze scholing zorgt ervoor dat je als Hypnotherapie practitioner durft te ondernemen en de stap te zetten om je  als professional te presenteren (zichtbaarheid) en daadwerkelijk cliënten te ontvangen (uitvoeren) omdat er een duidelijk stappenplan uit de praktijk van Hypnotherapie Jacobs is ontwikkeld die je  helpt bij het helpen van cliënten.

Alleen door te doen is het mogelijk om deskundig te worden. Dus kan deze bijscholing voor de net gestarte professionele practitioner eraan bijdragen om goed of beter te kunnen functioneren door met de opgedane kennis uit deze bijscholing de professionalisering uit te breiden.

En dan is het heel goed mogelijk en misschien ook heel logisch om daarnaast masterclasses te volgen om je verder te ontwikkelen terwijl je praktiseert en omzet maakt.

De kennis uit deze tweedaagse scholing draagt bij door het integraal denken en onderwerpen te behandelen die te maken hebben met belemmeringen of angsten in het lichaam van de practitioner.  De lesstof geeft houvast en veiligheid mede door de handleiding en scripts die in de reader staan.

De voorwaarden

Practitioners moeten minimaal basisniveau practitioner bezitten en zijn getoetst door een erkende toetsingscommissie. De scholing is op MBO niveau.

Waar is het?

De masterclass wordt gehouden in de leslokalen van Hypnose Instituut Nederland aan de Weverstraat 53 in Wormerveer. Er is een ruime (gratis) parkeergelegenheid om het gebouw en in de omgeving. Gebouw is goed bereikbaar met openbaar vervoer via station Wormerveer.

Wat gaan we doen?

DAG 1

Deel 1: Voorbereiding

 • Autoriteit
 • Zelfreflectie
 • Presentatie/elevator pitch
 • Inschrijven Kamer van koophandel
 • Praktijknaam
 • visitekaartjes
 • Jouw praktijk in de Media
 • Verzekeringen
 • Beroepsvereniging
 • Zorgverzekeraars en vergoeden
 • AGB-code aanvragen
 • Btw -vrij maken
 • Intakeformulier
 • Algemene voorwaarden
 • Betalingsafspraken
 • Facturering
 • Klachtenregeling
 • Naar een contactvorm cliënten: belafspraak
 • Mail/app/sms/messenger
 • Boekingssystemen
 • Boekhoudingssystemen
 • Opnameapparatuur
 • Wet op de privacy

Deel 2: Hoe maak je van een klant een believer

 • Story telling
 • Zelfpresentatie
 • Voorgesprek
 • Metamodel
 • Miltonmodel
 • Rapport
 • VAKOG
 • Verwondering

Deel 3: Opbouw naar drie-sessie resultaat

 • (Interactief)
 • Staat
 • Volgzaamheid
 • Nieuwsgierigheid
 • Respect
 • Humor
 • Luistervaardigheid
 • Taalpatronen
 • Toon
 • Tempo
 • Volume
 • Hygiëne
 • Zitpositie/afstand

DAG 2

Deel 1: Sessie 1

 • Live demo telefoongesprek, prijsafspraak, boeken van afspraak
 • Evaluatie
 • Oefening gesprekvoering
 • Live demo sessie 1
 • Evaluatie
 • Oefening sessie 1

Deel 2: Sessie 2 en 3 (Video)

 • Video sessie 2
 • Evaluatie
 • Oefening voorgesprek Sessie 2
 • Nabespreking
 • Video sessie 3
 • Evaluatie
 • Oefening voorgesprek sessie 3
 • nabespreking

Deel 3: certificering

 • Nascholing
 • ondersteuning
 • Reader
 • 1:1 begeleiding mogelijkheden
 • Certificering

In de reader vind je veel scripts, adressen en apparatuur die er gebruikt wordt voor opnames. 

Onder andere een: Stappenplan, Script afspraakbevestiging, Script Herinnering bevestiging afspraak, Script Annulering, Script Intakeformulier, Script telefoongesprek belafspraak, Script betalingsafspraak, Voorbeeld factuur, Script mail belafspraak, Script klachtenafhandeling, Voorbeeld algemene voorwaarden, Script voorgesprek sessie 1, Script voorgesprek sessie 2, Script voorgesprek sessie 3, Script mp3 de twee spiegels, Script Timeline, en nog veel meer…

Waar ben je toe in staat na deze twee dagen en wat krijg je?

 • Je bent in staat jezelf te verkopen (elevator Pitch)
 • Inzicht in benodigde documenten Kamer van Koophandel
 • Inzicht in benodigde documenten Belastingdienst
 • Inzicht in documentatie ten behoeven van declaratie
 • Inzicht in zichzelf presenteren in de media
 • In staat digitaal tekstgebruik naar cliënt toe te passen en leiden naar belafspraak
 • Inzicht in telefonisch klantgesprek te voeren naar drie afspraken boeken
 • Inzicht in digitaal boeken van cliënten
 • Inzicht in automatiseren van afspraken
 • Inzicht in automatiseren intakeformulier
 • Je bent in staat een voorbeeld intake formulier toe te passen in praktijk
 • Je bent in staat informatie uit intakeformulier te gebruiken in sessie
 • Inzicht in gesprekstechnieken voor volgzaamheid
 • Inzicht in dossiervorming
 • Inzicht in het maken van prijsafspraken met cliënten
 • In staat te factureren naar cliënt
 • Inzicht in gesprekstechniek Sessie 1, 2 en 3
 • Inzicht in opbouw naar positief eindresultaat voor cliënt na drie sessies
 • Je bent in staat de cliënt te verwonderen
 • Inzicht in de cliënt te laten geloven in verandering
 • In staat cliënt te wijzen op de veranderingen na sessie 1 en 2
 • Inzicht in klachtenafhandeling
 • Inzicht in hoe cliënt therapeut aanbeveelt bij anderen
 • Inzicht in opname apparatuur en wet op de privacy
 • Je bent in staat stappenplan te gebruiken en toe te passen in praktijk
 • Inzicht in vorming eigen praktijk

Dus wil je weten hoe :

 • Je Jezelf verkoopt? (elevator Pitch)
 • Je jezelf presenteert in de media?
 • Je klanten krijgt voor een belafspraak?
 • Je telefonisch een klantgesprek voert en naar drie afspraken leidt?
 • Je digitaal klanten boekt?
 • Je afspraken automatiseert?
 • Je intakeformulier automatiseert?
 • Je intake formulier zorgt voor succesvolle sessies?
 • Je gesprekstechniek zorgt voor echte volgzaamheid?
 • Je prijsafspraken maakt zonder dat cliënt afhaakt?
 • Je vriendelijk factureert naar klanten?
 • Je resultaat boekt in drie sessies ?
 • Je opbouwt naar positief eindresultaat voor cliënt na drie sessies?
 • Je de cliënt verwondert?
 • Je de cliënt laten geloven in verandering?
 • Je cliënt wijst op de veranderingen na sessie 1 en 2?
 • Je klachten professioneel en vriendelijk afhandelt?
 • Je  jouw cliënt jou  laat aanbevelen bij anderen?
 • Je opname apparatuur volgens de wet op de privacy gebruikt?
 • Je een stappenplan gebruikt en toepast in je praktijk?
 • Je inzicht krijgt in vorming van jouw eigen praktijk?

Schrijf je dan in voor de tweedaagse training. Deze is geaccrediteerd door de KTNO en erkend door de BATC en de VHEN, dus de studielast tel je op waar je ECT-punten voor krijgt.

Jouw investering voor deze twee dagen

Jouw investering voor deze twee dagen (inclusief lunch, reader en certificaat) is slechts 449 euro wanneer je boekt voor 1 juni en na 1 juni is dat 499 euro. De dagen worden gegeven aan de Kervelstraat 1 in Krommenie in het Hypnose Instituut.

We starten om 10.00 uur en het is goed om eerder aanwezig te zijn.

De data zijn 8 en 9 juli. Inschrijven kan hieronder.