12 Redenen waarom therapie niet zo serieus zou moeten zijn
12 Redenen waarom therapie niet zo serieus zou moeten zijn
12 juli 2015 
18 min. leestijd

12 Redenen waarom therapie niet zo serieus zou moeten zijn

Therapie wordt vaak als iets erg serieus gezien en dat is ook wel logisch natuurlijk. Therapie wordt gedefinieerd als elk onderdeel van de (klassieke of alternatieve) geneeskunde dat het doel heeft een bepaalde aandoeningen te genezen of de symptomen te verzachten.

Met andere woorden: elke medische techniek die een probleem wilt oplossen. En daar wringt nu juist net de schoen…

Onderscheid in therapievormen

Je moet natuurlijk wel een duidelijk onderscheid maken tussen klassieke therapie en alle alternatieve vormen van therapie, waaronder bijvoorbeeld hypnose. Klassieke therapie en alternatieve therapie vullen elkaar steeds vaker aan wanneer het om psychologische verschijnselen zoals angsten en depressie gaat.

Als we willen begrijpen waarom therapie vaak als een erg serieuze zaak wordt beschouwd, moeten we echter nog even terug naar die klassieke geneeskunde gaan. In de klassieke geneeskunde is therapie namelijk een uiterst serieuze zaak is. Dat valt uiteraard te begrijpen, want in die gevallen bestaat de therapie vaak uit erg technische procedures (denk maar aan operaties) of ingewikkelde medicijnen die hun werking helemaal verliezen als er ook maar iets fout zit.

Met zo’n rigoureuze wetenschap als fundament, kan therapie als onderdeel van klassieke geneeskunde alleen maar gezien worden als een erg serieuze zaak waar je op geen enkele manier van af hoort te wijken. Wanneer je arts je een bepaalde therapie aanraadt, dan moet je die tot op de letter volgen als je weer gezond wilt worden.

Het is wellicht daarom dat alternatieve therapieën zoals bijvoorbeeld hypnose – die eigenlijk helemaal anders zijn dan klassieke vormen van therapie – ook vaak erg serieus bekeken wordt. Toch zijn er argumenten genoeg om het even wat minder serieus te bekijken.

Waarom zooo serieus…

Hypnotherapie heeft er net als vele andere vormen van psychotherapie baat bij om zichzelf wat minder serieus te nemen.

We doorlopen even twaalf redenen waarom je therapie wat minder serieus zou moeten nemen. Hierin leggen we uit wat de voordelen zijn van lachen met je eigen problemen, en bespreken we waarom serieusheid een grote hindernis kan zijn voor wie wilt genezen.

Hieronder de 12 redenen:

1. Serieusheid wekt minder goede gevoelens op. Die gevoelens worden gekoppeld aan het probleem (Pavlov conditionering) en daardoor wordt het erger.

Laten we het even concreet maken. Wanneer je bij een therapeut komt, dan is dat om een specifiek probleem op te lossen. Je hebt bijvoorbeeld last van een bepaalde angst (hoogtes, spinnen, etc.) of je worstelt met een bepaald psychologisch probleem zoals onzekerheid.

Wil je dit probleem oplossen, dan doe je er goed aan om het los te koppelen van alle negatieve gevoelens die er doorgaans mee gepaard gaan.

Dat is vaak niet perse makkelijk, omdat een angst of een ander psychologisch probleem erg diep verankerd kan zijn aan die negatieve emoties. Wat je moet doen om dit probleem te tackelen, is jezelf herconditioneren, en dat lukt niet zo goed wanneer je één brok serieusheid bent.Ivan Pavlov

Herconditionering is bijvoorbeeld de Pavlov conditionering. Ivan Pavlov was een Russisch wetenschapper die ontdekte dat je honden kan conditioneren met voedsel. Hij deed dat aan de hand van een beroemd experiment en wellicht heb je al van de “hond van Pavlov” gehoord. Door steeds een belletje te laten rinkelen voordat je een hond voert, leert de hond het belletje te associëren met voedsel.

Na herhaaldelijke conditionering begint de hond spontaan te kwijlen wanneer hij een belletje hoort, of er nou wel of geen voedsel volgt.

Maar wat heeft dat dan te maken met therapie en serieusheid? Zoals we daarnet zeiden, is het specifieke probleem dat je wilt oplossen gekoppeld aan bepaalde negatieve emoties.

Wanneer je jezelf nieuwe positieve emoties wilt aanleren die je dan gaat koppelen aan het probleem om het te neutraliseren, spreek je van herconditionering.

Die herconditionering werkt echter alleen wanneer je goede gevoelens kan opwekken, en dat gaat doorgaans erg moeilijk in een atmosfeer van serieusheid. Dat kan je misschien wat makkelijker begrijpen wanneer je de situatie concreet maakt:

beeld je in dat je in het strak ingerichte kantoor van een doodserieuze therapeut zit die nauwelijks lacht, praat als een begrafenisondernemer en er over het algemeen uitziet als een verpersoonlijking van de dood.

Denk je dat je in zo’n situatie van extreme serieusheid snel de positieve gevoelens zal kunnen opwekken die je nodig hebt om jezelf te conditioneren? ;-)

Klik hier om meer te leren over hypnose 2.0

2. Goede gevoelens helpen je jezelf te conditioneren.

Goede GevoelensDit hangt samen met het vorige punt. Wanneer je jezelf wilt conditioneren, moet je op zoek gaan naar goede gevoelens die je daarvoor kan gebruiken. Daarnet zeiden we dat het moeilijk is om in een serieuze situatie de nodige positieve gevoelens op te wekken, maar eigenlijk gaat het nog verder dan dat.

Serieusheid zelf is namelijk helemaal geen positieve emotie.

Denk maar aan momenten in je leven die je met opperste serieusheid zou associëren. Misschien zie je begrafenissen voor je, of het strenge gezicht van een gehate leraar, maar zelden zal het gaan om een situatie waar je met veel plezier aan terugdenkt. We kunnen dus wel zeggen dat serieusheid op zichzelf al misschien wel een negatieve emotie is, en dus niet past bij het conditioneren.

Conclusie: het is beter om te werken met goede gevoelens – en dus met zo weinig mogelijk serieusheid.

3. Wanneer iemand lacht om zijn probleem is het dan nog een probleem?

Als mensen hebben we de prachtige mogelijkheid om zelfs met onze ergste problemen te lachen. Dit vermogen tot zelfrelativering is wat ons in veel gevallen beschermt tegen psychologische aandoeningen zoals depressies.

Wanneer je van een dergelijke aandoening probeert te genezen, is het belangrijk dat je je eigen situatie met andere woorden in een minder serieus kader probeert te zien. In plaats van voortdurend te denken dat je iets niet kan en je eigen problemen in je hoofd steeds erger te maken, loont het vaak de moeite om even een stapje terug te nemen en eens goed te lachen met je eigen situatie.

Maar dat is niet makkelijk, want vaak zitten we zo diep in onze eigen gedachtegangen dat het compleet onredelijk lijkt om met de situatie te lachen – dat lijkt wel het domste dat je kan doen!

En daarom heb je soms even de hulp nodig van een therapeut die je kan helpen je eigen situatie in een ander (minder serieus) daglicht te zien. Wanneer je eindelijk in staat bent om met je eigen probleem te lachen, komt het probleem meteen veel minder ernstig over.

In sommige gevallen, zoals bij angsten, is dit een eerste stap naar volledige genezing: wanneer je met een bepaalde angst kan lachen, begint die angst automatisch aan kracht te verliezen.

Met de hulp van een therapeut kan je op zoek gaan naar de beste manier om je probleem de vergetelheid in te lachen. Dit kan gaan van eenvoudige lachtherapie tot diepe gesprekken die de serieusheid van je angst proberen onderuit te halen, tot geavanceerde hypnose-technieken die je via je onderbewustzijn in staat zullen stellen om met je problemen te kunnen lachen.

Ook de O.B.L. Method werkt hier heel goed bij, waar ik later nog wat meer over zal uitwijden.

4. Alles is perceptie en per definitie niet waar, dus kan het probleem ook anders bekeken worden.

Laten we de dingen even wat dieper bekijken. Alles is perceptie en er is geen universele waarheid. Dat lijkt een heel filosofische (en misschien wel beangstigende) gedachte, maar eigenlijk is het heel eenvoudig.

Wanneer jij iets ziet, hoort of ervaart, wilt dat niet noodzakelijk zeggen dat iemand anders dat net zo ziet, hoort of ervaart. Dit is niet alleen het geval voor concrete objecten, maar ook voor persoonlijke gebeurtenissen of abstracte gevoelens. Wat je vooral moet begrijpen is dat er geen universeel correct standpunt is om naar de dingen te kijken.

Dat klinkt misschien erg verontrustend, maar eigenlijk is het net geruststellend: je kan de dingen bekijken zoals je zelf wilt, je hebt zelf de kracht om je ervaringen, gevoelens, en zelfs trauma’s in een ander daglicht te stellen en op een helemaal andere manier te bekijken.

Je kan zelfs de meest negatieve ervaringen omvormen tot positieve gebeurtenissen.

Heb je in je kindertijd bijvoorbeeld een bijzonder ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die je meteen associeert met angst, pijn, woede of verdriet, dan is dat niet de enige manier om naar die gebeurtenis te kijken. Zo kan je elke ervaring – hoe negatief ook – zien als een leerervaring, een belangrijke schakel in je leven die je heeft gemaakt tot de persoon die je nu bent.

In plaats van meteen een angstreflex of oncontroleerbare woede te voelen, kan je bij het terugdenken aan die gebeurtenis kalm en overzichtelijk blijven. Wanneer die gebeurtenis aan de bron ligt van problemen zoals depressie of fobieën en het je lukt om deze gebeurtenis anders te gaan bekijken, dan sta je sterk in je schoenen en kan je het probleem bij de wortel aanpakken.

Maar het is niet makkelijk om dit in je eentje te realiseren, want vaak zit het in ons ingebakken om onze problemen vanuit één rotsvast doodserieus standpunt te bekijken. Daarom is de hulp van een therapeut handig. Een therapeut kan, bijvoorbeeld door gebruik van hypnose, de kracht van je onderbewustzijn gebruiken om je je probleem anders te laten bekijken.

Hij kan je ook via OBL doen inzien dat alles slechts perceptie is, en dat je de kracht hebt om je eigen ervaringen om te vormen, want dat besef is niet bij iedereen vanzelf aanwezig.

Misschien ken je deze al? Welke tafel is langer??

tafel

Precies ze zijn beide even lang…

De voorkant van de vierkante tafel is net zo lang als de zijkant van de lange tafel. Hoe bedoel je perceptie… ;-)

Klik hier om meer te leren over hypnose 2.0

5. Humor werkt verzachtend

We hebben allemaal wel ongemakkelijke situaties meegemaakt die plots gered werden door een goed getimede mop of een grappige opmerking. In feite zegt dit iets heel belangrijks over de menselijke natuur: we willen lachen met situaties, we houden niet van teveel serieusheid en we verlangen naar de verzachtende effecten van humor.

Die verzachtende effecten van humor hoef je niet alleen toe te passen op concrete situaties, want je kan er ook mee aan de slag wanneer het gaat om moeilijke problemen die therapie vereisen.

Laten we even kijken naar een voorbeeld.

Iemand komt met een concreet probleem bij een therapeut: hij of zij wilt stoppen met roken en heeft reeds allerlei manieren geprobeerd, maar niets werkt. De therapeut zou enkele serieuze voorstellen kunnen doen, maar daar heeft de persoon helemaal geen baat bij want – zoals we al zeiden – heeft hij al alle “gewone” manieren geprobeerd.

De therapeut zou echter ook een grapje kunnen maken, iets dat de situatie meteen in een ander daglicht zet, iets waardoor de persoon plots in staat is met zijn rookverslaving te lachen, ook al is het maar voor heel even. Het is heel duidelijk dat humor in dit geval een verzachtende functie heeft die het probleem minder ernstig en daardoor veel toegankelijker maakt.

Over de meest serieuze problemen praten we namelijk niet graag, maar wanneer we in staat zijn erom te lachen, is een onderwerp plots bespreekbaar. De taboes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bovendien helpt humor je ook psychologisch uit de put, want wanneer je geen grapjes durft te maken over je eigen probleem, maak je het alleen maar erger.

6. Lachen zorgt voor endorfine, serotonine, dopamine en afweerstoffen.

Laten we het nu even van de wetenschappelijke kant bekijken, want ook vanuit de biologie kunnen we enkele interessante conclusies trekken.
Wanneer je lacht, gebeuren er allerlei dingen in je lichaam waar je je waarschijnlijk niet van bewust bent. Al die systemen werken echter samen om enkele unieke moleculen te produceren, de zogenaamde neurotransmitters en neuropeptiden.

Endorfine is een voorbeeld van een neuropeptide, en zijn voornaamste functie in het lichaam is het remmen van pijn. Eigenlijk is endorfine een soort natuurlijke pijnstiller die je lichaam zelf aanmaakt om pijn te dimmen. Een bijkomende functie van endorfine is echter een gevoel van euforie of intense gelukzaligheid.

Door te lachen ga je meer endorfine produceren, wat je voor een moment een gevoel van intens geluk geeft.

Neurotransmitters zijn kleine moleculen die dienen als boodschappers voor je zenuwstelsel. Ze reizen met grote snelheid doorheen je lichaam en leveren het correcte signaal op het correcte moment op de correcte plaats. Ze zorgen voor een hele boel standaardprocessen in je lichaam, maar wat voor ons interessant is, is dat ze voor een groot stuk bepalen hoe je je voelt.

Lachen heeft een belangrijke invloed op de productie van dergelijke neurotransmitters. Wanneer je lacht, zorgen je neurotransmitters ervoor dat je je goed voelt.

Serotonine en dopamine zijn twee van de belangrijkste neurotransmitters in je lichaam. Serotonine heeft veel functies, bijvoorbeeld de regulatie van het samenpersen van je darmen, maar dat interesseert ons even niet, want serotonine heeft ook een veel relevantere functie, namelijk het bepalen van je gemoed.

De productie van serotonine wordt zelfs specifiek in verband gebracht met een gevoel van geluk. Wanneer je je gelukkig voelt, dan wilt dat dus eigenlijk zeggen dat je lichaam lekker veel serotonine aan het aanmaken is.

DopamineDopamine is een andere neurotransmitter die vooral werkzaam is in je hersenen, meer bepaald in het ingebouwde belonings-systeem van je brein.

Wanneer je iets goed doet, wordt er dopamine aangemaakt als beloning en voel je je goed. Bij veel mensen met psychologische problemen is dit dopamine-systeem echter grondig verstoord.

Je brein geeft zichzelf geen beloning meer wanneer je iets goed doet, en de gevolgen kunnen erg ingrijpend zijn. Daarom bestaat de behandeling van dergelijke aandoeningen vaak in het toedienen van medicijnen die je dopamine-regulatie weer op pijl brengen.

Je hoeft echter niet meteen je toevlucht te nemen tot dergelijke zware antipsychotica, want je lichaam heeft een perfecte manier om dopamine en serotonine productie weer op gang te krijgen: lachen.

Vaak merk je dat je na een deugddoende lachbui helemaal blij bent, ook al was de oorzaak die je deed lachen niet bepaald grappig of ook al was je tien minuten geleden nog droevig.

Met behulp van bijvoorbeeld de OBL methode kan je opnieuw leren lachen, wat de productie van neurotransmitters zoals dopamine en serotonine op gang brengt. Dit zijn stoffen die je heel goed helpen bij het verzachten van een probleem, want ze geven je een gevoel van gelukzaligheid en tevredenheid, en zal je helpen je problemen in een minder serieus daglicht te zien.

Zoals we daarnet al uitlegden, is dat een goede manier om fobieën, depressies, onzekerheid of verslavingen aan te pakken, zeker wanneer conventionele (serieuze) therapie niet helpt.

Serotonine, dopamine en endorfine helpen je bovendien ook bij het tackelen van problemen met stress. De productie van deze neurotransmitters en neuropeptiden onderdrukt namelijk de activiteit van adrenaline, een hormoon dat je vast wel kent.

Adrenaline is je grootste vijand wanneer je onzeker bent of last hebt van een fobie. Door de productie van adrenaline te verminderen, ga je je eenvoudigweg minder gestrest voelen, waardoor je probleem opeens veel minder ernstig wordt.

Klik hier om meer te leren over hypnose 2.0

7. De cliënt vindt vaak het probleem zelf ook belachelijk

Veel van onze angsten en psychologische problemen zijn niet rationeel en dat beseffen we ook. Wanneer iemand een pathologische angst vertoond voor hoogtes, zelfs in de grootste veiligheid, dan wéét die persoon heel vaak dat het om een irrationele angst gaat.

Wanneer we onzeker zijn om voor een groep te spreken terwijl we weten dat we het goed hebben voorbereid, dan weten we heus wel dat die angst helemaal niet helpt. Wanneer iemand wilt stoppen met roken en zonder succes allerlei middelen probeert, dan vindt hij zijn situatie terecht een beetje belachelijk, en dat is heel begrijpelijk.

Diep vanbinnen voelen we dus dat onze problemen een belachelijk kantje hebben, maar toch durven we er niet om te lachen. Het zit namelijk in ons hoofd dat het om serieuze problemen gaat, waar je helemaal niet mee kan (of mag) lachen, en dat is een groot probleem.

We weten namelijk in ons onderbewustzijn wel dat onze angsten irrationeel zijn, dat onze problemen in hun essentie belachelijk zijn, maar toch durven we niet te lachen.

Dit heeft een belangrijk gevolg: we zien de problemen niet voor wat ze zijn.

Wanneer we een probleem diep vanbinnen belachelijk vinden, en het ons toch niet lukt om dat gevoel te uiten, dan leidt dat tot enorme spanningen. Je wordt gedwongen om jezelf als ontoereikend te zien: het lukt je zelfs niet om dit probleem – dat in essentie belachelijk is – te zien voor wat het werkelijk is.

Daarom is het enorm belangrijk dat je leert om die belachelijkheid te omarmen. Wanneer je je volledig bewust bent van de on-serieusheid van je situatie en je daarover ook durft praten en er grapjes over durft te maken, dan heb je de eerste stap gezet.

Je wordt dan de observeerder van je gedrag en je BENT NIET meer je gedrag. Dat is de O.B.L. methode (Observate Behaviour And Laugh).

Een therapeut kan je daarbij helpen, bijvoorbeeld door de kracht van je onderbewuste te gebruiken om je anders over je probleem na te doen denken.

8. Verandering ontstaat door anders denken, anders voelen en anders de dingen zien.

Wanneer je een probleem wilt aanpakken, dan heb je verandering nodig, maar we vergeten vaak hoe die verandering in ons leven tot stand komt. Verandering is al te vaak geen zaak van externe factoren die je plots het licht doen zien.

Evenmin is verandering vaak het gevolg van heel diep nadenken en dan tot een rationele beslissing komen. Nee, verandering is een zaak van de dingen anders te ervaren, anders te zien, te begrijpen, en te voelen, en als gevolg daarvan: anders te handelen.

Denk even terug aan een ingrijpende verandering in je leven.

Hoe ziet dit moment eruit?

Zit je in je eentje na te denken, te tobben over je problemen tot je plots te oplossing ziet?

Waarschijnlijk niet, want meestal kom je daardoor enkel dieper in je problemen terecht.

Door terug te vallen op jezelf verlies je het vermogen tot zelfrelativering: je slaagt er niet langer in jezelf in een ander daglicht te zien, en je kan niet meer lachen om je probleem. Daardoor wordt je probleem steeds groter, tot het allesoverheersend is.

De motivatie om echt te veranderen vinden we in de dingen die we beleven, die we voelen, denken en zien.

Daarom is het belangrijk je probleem op een andere manier te leren zien. Dit doe je door concrete veranderingen in je leven te maken die je in staat stellen je probleem te relativeren tot het iets lachwekkends wordt.

Eén zo’n verandering is bijvoorbeeld het volgen van therapie die gespecialiseerd is in het minder serieus nemen van je probleem. Dit kan bijvoorbeeld door middel van lachtherapie, de OBL methode of hypnose. Wanneer je de kracht van verandering gebruikt om je probleem te veranderen in iets dat helemaal niet meer zo serieus is, ben je goed uitgerust om het probleem voor eens en voor altijd van de baan te halen.

Klik hier om meer te leren over hypnose 2.0

9. Hoe serieuzer iets wordt, hoe ernstiger het probleem wordt beschreven, hoe slechter mensen zich voelen.

Er is een sterke link tussen hoe serieus je een probleem ervaart en hoe ernstig het wordt. Die link werkt echter in twee richtingen. Hoe ernstiger een probleem is, hoe serieuzer je het opvat, maar ook andersom: een probleem dat je erg serieus opvat, wordt automatisch ernstig.

Met andere woorden: serieuswe hebben de kracht om met onze hersenen de ernst van een probleem te beïnvloeden. Wanneer we minder serieus nadenken over een probleem en onszelf toestaan ermee te lachen, wordt het vanzelf minder zwaar.

We toonden daarnet al aan dat het minder serieus opvatten van een probleem je kan helpen bij het bestrijden van dat probleem, en we zeiden ook reeds dat lachen je kan helpen bij het creëren van stoffen die je hierbij helpen, maar er is meer.

Wanneer je een probleem serieus opvat, creëert je lichaam automatisch adrenaline. We zeiden daarnet al dat adrenaline gekoppeld is aan stress, maar adrenaline heeft nog meer negatieve gevolgen.

Zo wordt de amygdala, het deel van je hersenen dat instaat voor herinneringen, beslissingen en emoties, overgevoelig wanneer je teveel adrenaline aanmaakt, en dit heeft bijzonder negatieve effecten voor alle domeinen waarin de amygdala een rol speelt.

Wanneer je een psychologisch probleem hebt dat je wil elimineren, moet je dit dus zeker vermijden.

Bekijk je problemen op een minder serieuze manier, dan zal je lichaam zal minder adrenaline produceren, wat in veel gevallen het probleem drastisch kan verzachten.

10. Het lichaam en het onbewuste van mensen is geniaal. Slimmer dan het bewuste van de arts of therapeut.

Zelfs met alle wonderen van de moderne wetenschap, de meest ingewikkelde psychologische modellen en de allernieuwste technieken uit de neurobiologie, moeten we toegeven dat we eigenlijk nog maar heel weinig weten over het menselijk lichaam, en nog veel minder over ons onderbewustzijn.

Als er echter één ding is dat we met zekerheid weten, dan is het dat het lichaam en je onderbewustzijn absolute staaltjes van genialiteit zijn. Het menselijk lichaam heeft doorheen de evolutie oplossingen gevonden voor problemen waar zelfs de slimste wiskundigen niet van kunnen dromen, en je onderbewustzijn legt complexe connecties tussen de meest uiteenlopende onderwerpen.

Is het dan niet gek om te vertrouwen op het bewustzijn van een arts of een therapeut wanneer je onderbewustzijn net zoveel slimmer is? Daarmee bedoelen we uiteraard niet dat een arts of een therapeut geen nuttig advies kan hebben, maar laten we even eerlijk zijn: heel vaak zit de oplossing voor persoonlijke psychologische problemen in jezelf.

Wanneer je angst hebt voor spinnen of onzeker bent, dan ligt de oplossingen niet een medicijn, maar diep in jezelf.

En daar kunnen we nog een interessante bedenking bij maken: wanneer je eigen bewustzijn zoveel dommer is dan je onderbewustzijn, waarom zou je dan nog serieus doen…

11. Wanneer mensen geloven dat het gaat werken, werkt het vaak beter

Therapieën zoals hypnose werken enkel wanneer de persoon goed meewerkt. In zeker mate is elke hypnose zelfhypnose, en dat kan je makkelijk begrijpen wanneer je ooit hypnose hebt ondergaan. Het werkt simpelweg niet wanneer je er zelf niet voor openstaat.

Om open te staan voor deze soort therapieën heb je een soort verwondering nodig en mag je het hele proces niet te serieus bekijken. Die verwondering zorgt ervoor dat mensen harder geloven in de therapie en dus beter meewerken.believe

Ook het placebo effect mag je niet onderschatten. Placebo’s hebben een slechte naam omdat ze zogenaamd niet ‘echt’ zouden zijn, maar wanneer het gewoonweg werkt, kan je er moeilijk over klagen. Het placebo effect van therapie bestaat er voornamelijk uit dat mensen geloven dat de therapie zal werken.

Wanneer ze geloven dat hun probleem opgelost zal worden, zien ze de toekomst meteen veel rooskleuriger en in veel gevallen is dat voldoende om een positieve verandering teweeg te brengen. Wie in de therapie gelooft, werkt ook beter mee en zal er uiteindelijk in slagen zijn probleem minder serieus op te vatten.

Klik hier om meer te leren over hypnose 2.0

12. Verandering is een simpele structuur. Koppel goede gevoelens aan het probleem en het probleem verdwijnt… dus waarom zo moeilijk doen?

Eigenlijk is verandering heel simpel. We legden daarnet al uit dat verandering een kwestie is van anders gaan denken, voelen en zien. Wanneer je je probleem in een positief daglicht stelt en het associeert met positieve gevoelens, verdwijnt het.
sleutel succes
Klinkt dat eenvoudig?

Dan heb je het bij het rechte eind, want eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Wanneer je je probleem in gedachten relativeert en de dingen wat minder serieus opvat, wordt je probleem automatisch minder erg.

Kortom: zorg voor goede gevoelens en neem je eigen problemen niet te ernstig.

Dat is de sleutel tot succes. 

Kijk hieronder naar de OBL Methode in actie door de bedenker van de methode zelf.

Klik hier om meer te leren over hypnose 2.0

Heb je deze 12 redenen doorgelezen, dan besef je hopelijk waarom therapie niet zo serieus zou moeten zijn. Serieusheid brengt namelijk een hele boel stress en negatieve gevoelens met zich mee en die werken de oplossing van het probleem tegen. In plaats daarvan loont het de moeite om je probleem wat minder serieus te bekijken.

Daardoor wordt het probleem automatisch minder groot. Bovendien zal je lichaam je helpen door de productie van endorfine, dopamine en serotonine. Dit zijn stoffen die je een gelukzalig gevoel bezorgen en je de kracht geven om een probleem in een ander daglicht te zien.

Een therapeut kan je, bijvoorbeeld door hypnose of OBL, helpen bij het bekijken van je problemen op een minder serieuze manier, maar je kan ook zelf enkele oefeningen doen. Eenvoudige therapie-methoden zoals lachoefeningen kan je makkelijk zelf doen, of je kan enkele vrienden bij elkaar zoeken en samen de belachelijkheid van jullie problemen vieren.

In ieder geval heb je met de 12 redenen in dit artikel meteen ook een goede basis om je leven op een positievere en minder serieuze manier te bekijken.

Deel dit artikel door op onderstaande buttons te drukken. Zo deel je het met zoveel mogelijk mensen en komen steeds meer mensen erachter dat je een stuk makkelijker en leuker van je problemen af kan komen. :-)

Wil je zelf ook van je problemen af op deze unieke manier? Dat kan. Voor mijn TV programma ben ik op zoek naar kandidaten. Opgeven kan hieronder en dan mailen we je zo snel mogelijk.

[socialbuttons]

Over de schrijver
Edwin Selij is eigenaar en oprichter van Hypnose Instituut Nederland en geeft trainingen in Hypnose. Hij is auteur van de boeken 'Je hebt het niet je doet het' en 'Breek Je Vrij!' en komt regelmatig op radio en TV om te praten over hypnose. Hij is de nummer 1 Hypnose Trainer van Nederland en geeft al jaren hypnose trainingen. Hij was de eerste in Nederland die moderne hypnotherapie via livestream ging onderwijzen.
Anja van Lieshout
Door

Anja van Lieshout

op 13 Jul 2015

Hoi Edwin, ik zou er enorm bij gebaat zijn als je bij mij de virtuele maagband zou willen plaatsen.

carla
Door

carla

op 13 Jul 2015

Hallo Edwin. Graag zou ik meedoen met je programma. Ik heb echt heel erg hoogtevrees. durf nog niet op een keukentrapje te staan, Help me! Ben in het verleden 1X behandeld bij GGZ ingeest, moest 3 uur lang op trapje staan terwijl er ook anderen werden behandeld voor andere fobien, zoals spinnen fobie, Terwijl ik op dat trapje stond werd er 1,5 meter van mij een spin weer in een potje gedaan en er werd een poot van het spinnetje gedraaid. Wat moeilijk om daar niet op te reageren. Het was niet mijn therapie maar van iemand anders. Ik mocht me er niet mee bemoeien. Intussen werd ik bijna misselijk van die trap. Ik moest mijn leesbril opdoen, zodat ik nog akeliger ongelukkig duizelig werd. Wat een achterlijke therapie. Ik ben na die keer niet meer teruggegaan en heb ze duidelijk verteld dat dit geen oplossing voor mij was. Groet, Carla.

herma post
Door

herma post

op 15 Jul 2015

wil graag van mijn paniekstoornis af

Marijke Mulder
Door

Marijke Mulder

op 18 Jul 2015

Ik zou heel graag willen meedoen. Ik heb veel spanning op mijn buikgebied, omdat mijn zus psychisch niet goed in haar vel zit. Ik heb haar lang intensief begeleid, maar ik heb het me teveel aangetrokken en zit nu dus zelf met een enorme spanning die pas weg gaat als ik naar bed ga. Mijn zus is,,op mijn geestelijk gehandicapte broer na, heel belangrijk voor me en ik voel me te verantwoordelijk voor haar. Momenteel heb ik zelf een afstand gecreeert tussen mijn zus en mij, omdat ik het te zwaar vond worden. Maar loslaten kan ik de situatie niet helaas. En dat brengt die spanning mee denk ik en beheerst momenteel mijn leven elke dag.

Monique
Door

Monique

op 21 Jul 2015

Jarenlang heb ik enorme last gehad van slikangst. Een NLP sessie heeft wel wat resultaat geboekt maar niet voldoende... Ik heb geprobeerd mijzelf ervan af te helpen door middel van zelfhypnose maar helaas. Onlangs nog een sessie door een hypnotherapeut laten doen maar nog steeds blijft de slikangst wat steeds meer lijkt op een controle probleem. Ik kom er niet goed achter wat nu dit probleem precies veroorzaakt bij mij. Een uitdaging zo voelt het voor mij aan. Ik sta zeker open voor jouw hulp!

Reactie plaatsen