Depressiebehandeling ondersteunen met hypnose
Depressiebehandeling ondersteunen met hypnose
06 februari 2016 
6 min. leestijd

Depressiebehandeling ondersteunen met hypnose

Een depressiebehandeling kan ondersteund worden met hypnose en hypnotherapie. Hypnose voor depressie is misschien niet het eerste waar je aan denkt, en bij sommige depressievormen is dat ook heel normaal. Als iemand bijvoorbeeld suïcidaal is door de depressie wordt er vaak psychiatrische hulp gezocht in de vorm van medicatie waardoor het leven weer iets positiever wordt. Voor de een is dat genoeg, de ander wil juist dat pilletje niet nodig hebben vanwege de bijwerkingen en dan is het belangrijk om te achterhalen waarom iemand in zo’n depressie is beland en om de depressieve persoon handvatten te geven om zijn leven optimaal te maken. Hypnose kan ondersteuning bieden bij de behandeling van depressie. Daarom ga ik in dit artikel in op depressie, de behandelingen en de rol die hypnose daarbij kan geven.

Wat is depressie?

Iedereen heeft weleens een dip als reactie op een gebeurtenis in het leven, zoals na een sterfgeval of na persoonlijke problemen die eventueel een dip in je zelfvertrouwen hebben gegeven. Deze gevoelens gaan meestal voorbij.

Als je zomaar, of toch door een gebeurtenis, neerslachtig bent en het gevoel hebt dat je waardeloos bent en hulpeloos en dat weken en zelfs maanden lang dan kan er sprake zijn van een depressie. Vooral als die gevoelens je dagelijks functioneren hinderen.

Symptomen van een depressie zijn:

 • Een depressieve stemming tijdens een groot deel van de dag, met name in de ochtend.
 • Niet kunnen slapen of juist te veel slapen.
 • Concentratieproblemen.
 • Moeite hebben met het maken van keuzes.
 • Geen interesse in dingen die ‘leuk’ zijn en die dingen ook niet leuk vinden als je ze wel doet.
 • Gedachten aan de dood en zelfmoord.
 • Rusteloos gevoel of het gevoel dat alles traag gaat.
 • Gewichtsveranderingen (of heel erg afvallen of heel erg aankomen).

Een depressie is vaak ook een uiting van verstoring van de neurotransmitter serotonine. Je hersenen kunnen bijvoorbeeld te weinig serotonine aanmaken waardoor jij je ongelukkig voelt.

In Nederland krijgt bijna 20% van de mensen in zijn leven te maken met depressieve klachten, dat is bijna 1 op de 5 mensen! Per jaar heeft iets meer dan 5% van de mensen in Nederland een depressie, dat is 1 op de 20 mensen. Depressie is dus een groot probleem.

Gelukkig zijn er meerdere manieren naast antidepressiva om een depressie te behandelen.

Depressiebehandeling: Cognitieve gedragstherapie (CBT)

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat je stemming bepaald wordt door je gedachten. Negatief denken heeft invloed op je stemming en je eigenwaarde. Therapeuten die cognitieve gedragstherapie geven willen patiënten met depressie helpen om hun gedachten weer positiever te maken.

De therapeut bepaalt dan eerst samen met de depressieve persoon welke gedachte patronen hij heeft die onderbroken moeten worden. Samen met de therapeut worden doelen bedacht die door het doorbreken van die gedachtepatronen behaald moeten worden.

Daarnaast krijg je vaak huiswerk mee om momenten te herkennen waarop een gedachte patroon begint.

Er zijn verschillende technieken die tijdens een sessie kunnen worden toegepast, zoals Socratische vragen, rollen spel, visualisaties en gedragsexperimenten.

Helpt hypnose bij een depressie? CBT en hypnose

Als je mijn blogs vaker leest is het je misschien opgevallen dat CBT en hypnotherapie een overlap hebben met de visualisaties en het willen veranderen van gedachten, maar die ik overtuigingen noem. Uit meerdere onderzoeken naar angst en stress blijkt dat hypnose ter ondersteuning van CBT een versterkend effect heeft op de uitkomsten van de therapie.

In dit geval wordt dus de staat van hypnose bedoeld tijdens de therapie. Dus je brengt de patiënt eerst in hypnose en tijdens de hypnose voer je sommige technieken, zoals de Socratische vragen en visualisaties uit.

Depressie: Hypnotherapie in plaats van CBT

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat cognitieve hypnotherapie beter werkt tegen depressie dan CBT zonder hypnose(2). Uit een onderzoek waaraan 84 mensen meededen die gedurende 16 weken cognitieve hypnotherapie kregen en mensen die 16 weken CBT kregen bleek dat beide groepen minder last hadden van depressie, maar dat de cognitieve hypnotherapie betere resultaten had behaald en dat die resultaten na een half jaar en een jaar nog steeds beter waren dan bij de mensen die alleen cognitieve gedragstherapie hadden.

Depressiebehandeling: Beweging

Mensen die veel sporten zijn waarschijnlijk wel bekend met de ‘runnershigh’ dit komt doordat beweging de aanmaak van serotonine versterkt. Regelmatig sporten wordt daarom ook vaak aangeraden om depressie aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat sporten een goede toevoeging is naast het nemen van antidepressiva. In dit onderzoek hebben 156 volwassenen met zware depressie vooral aerobics gedaan en na vier maanden waren de resultaten voor iedereen verbeterd, met en zonder medicatie. Echter, na 10 maand waren de mensen zonder medicijnen minder goed af dan de mensen met medicatie(3).

Er was wel nog altijd een verbetering ten opzichte van de depressie aan het begin van het onderzoek.

Sport en hypnose

Gruwel jij bij de gedachte aan sporten? Dan kan hypnotherapie je helpen om toch te gaan bewegen. Hypnotherapie kan je motivatie om te sporten verbeteren. De overtuigingen die je hebt over sporten worden door hypnotherapie zodanig veranderd dat het aantrekkelijk is om te sporten. Dit kan worden gedaan door suggesties, visualisaties van je doelen en andere technieken.

Door zelf-hypnose kun je die motivatie om te sporten vasthouden. Als je bijvoorbeeld een negatieve kijk hebt op het kunnen uitvoeren van de oefeningen kun je suggesties herhalen die het duidelijk maken dat het belangrijker is om iets te doen dan om het perfect te doen.

Een vriendin van mij heeft bijvoorbeeld steps gevolgd met een groepsles en de hele klas was beter dan haar. Door naar zichzelf te blijven herhalen dat ze in ieder geval beweegt en dat iedereen daar is om te bewegen en niet om het mooiste over die step te lopen kon ze de les gewoon afmaken.

Depressiebehandeling: Interpersoonlijke psychotherapie (ITP)

ITP is een korte termijn behandeling voor depressie die vooral effectief lijkt te zijn bij adolescenten en kinderen en lichtere depressies. Het doel is niet om persoonlijke problemen die depressie kunnen veroorzaken weg te nemen, maar om te laten zien hoe depressie interpersoonlijke relaties kan beïnvloeden. De therapie laat zien hoe depressiesymptomen relaties met vrienden, familie en kennissen beïnvloedt. Het doel van ITP is om de symptomen te reduceren en de patiënt te laten zien wat het voordeel is van “normaal” gedrag(4).

Daarom worden de symptomen van de patiënten in kaart gebracht en het sociaal functioneren. Vervolgens gebruikt de therapeut de volgende technieken om een oplossing te vinden:

 • De therapeut biedt inzichten in situaties die de patiënt nog niet zag.
 • Biedt een luisterend oor waar anderen dat niet doen.
 • Rollenspel.
 • Communicatie analyse.
 • Acceptatie van gevoelens.

Hypnose tegen depressie: Regressie in plaats van ITP

Wat ik heel erg mis bij de ITP is de aanpak van persoonlijke problemen die eventueel tot de depressie hebben geleid. Door middel van regressie tijdens hypnose kun je achterhalen of en wanneer er een probleem is ontstaan dat geleid heeft tot de depressie.

Vervolgens kun je met verschillende hypnotherapieën een andere kijk geven op de problematiek en de omgang van de patiënt met dat trauma die de depressieve klachten kan verminderen. Een depressie kan bijvoorbeeld verband hebben met relationele problemen en trauma’s uit de jeugd die je in eerste instantie niet in verband brengt met de depressie.

Depressiebehandeling: Neuro linguïstische programmeering (NLP)

Bij het neuro linguistische programmeren gaat men ervan uit dat iedereen een eigen beeld heeft over hoe de wereld in elkaar zit. Dit bepaalt voor een deel ons gedrag. Daarnaast maakt NLP ook onderscheid tussen het bewuste en onderbewuste. NLP maakt ook gebruik van modelleren voor het aanleren van nieuwe dingen aan de patiënt.

Een oefening is bijvoorbeeld het spiegelen van de therapeut.

Een andere oefening is het opbouwen van je eigen identiteit tijdens of na het overwinnen van een depressie. Je moet dan vaak jezelf weer uitvinden omdat je zo lang onder een zware wolk van negatieve energie hebt geleefd. Dit kan door middel van het oproepen van herinneringen en deze weer in een goede volgorde te zetten en daar goede waarden of overtuigingen aan te geven. Uit een casestudy blijkt dat dit kan helpen om de depressie te overwinnen(5).

NLP ondersteunen met hypnose

Door hypnose toe te passen bij een NLP therapie is het makkelijker om onderbewuste overtuigingen die het beeld van de wereld voor de persoon bepalen te achterhalen en te corrigeren als die niet helpen tegen een depressie. Daarnaast is er ook een overlap bij de spiegeloefening die ook vaak toegepast wordt bij hypnotherapie(5).

Soms is het lastig om je herinneringen een goede draai te geven. Hypnotherapie kan daarbij ondersteuning geven als dit lastig is voor de patiënt.

Kortom:

De meest bekende therapeutische behandeling tegen depressie, cognitieve gedragstherapie, kan versterkt worden met hypnose of zelfs helemaal vervangen worden met cognitieve hypnotherapie. Deze twee behandelingen hebben sterke overlappen wat een verklaring kan zijn voor de resultaten.

Ook NLP en hypnose hebben veel overlappen in de zin van het verschillende beeld dat mensen kunnen hebben over de wereld.

Daarnaast kan hypnose helpen om andere therapieën aan te vullen en om de motivatie om te bewegen, wat ook werkt tegen depressie, te verhogen.

Wil jij meer weten over hoe je mensen met depressie kunt helpen door hypnose toe te passen tijdens behandelingen? Bekijk dan de evenementen en opleidingen van het Hypnose Instituut Nederland.

Bronnen:

 1. http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Factsheet%20depressie.pdf

2. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207140601177897

3. http://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/2000/09000/Exercise_Treatment_for_Major_Depression_.6.aspx

4. http://www.webmd.com/depression/guide/interpersonal-therapy-for-depression

5. http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/33/2/265.short

Over de schrijver
Edwin Selij is eigenaar van Hypnose Instituut Nederland en geeft trainingen in Hypnose. Hij ontwikkelt verschillende trainingen in hypnose en het instituut geeft steeds meer specialistische trainingen in hypnose. Al jaren is hij de nummer 1 hypnose trainer van Nederland en is vaak gevraagd voor radio en televisie daardoor.
Reactie plaatsen