Wanneer is er nu sprake van verbaal geweld?
Wanneer is er nu sprake van verbaal geweld?
29 mei 2017 
6 min. leestijd

Wanneer is er nu sprake van verbaal geweld?

Mishandeling is niet iets wat altijd fysiek gebeurt. Verbaal geweld kan ook een groot probleem zijn en daardoor kan ook veel schade worden aangericht, maar wat is nu verbaal geweld? Waar kun je last hebben van verbaal geweld? Wat zijn de gevolgen van verbaal geweld en wat kun je eraan doen?

Op al deze vragen ga ik in dit blog in. Lees dus vooral verder.

Betekenis van verbaal geweld

Verbaal geweld zijn uitingen die het doel hebben om een ander pijn te doen. Het is vaak een aanval op het zelfbeeld dat iemand van zichzelf heeft. Iemand uitschelden, bedreigen, verdenken, negatief zijn en een nare gebeurtenis uit het verleden telkens aanhalen zijn vormen van verbaal geweld.

Oorzaak van verbaal geweld

Iemand gebruikt vaak verbaal geweld als hij niet goed is in het beargumenteren van een bepaald punt. Als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de opvattingen van Wilders, maar dit niet goed onder woorden kunt brengen begin je bijvoorbeeld over zijn gekke blonde haar. Of scheld je hem uit voor nazi vanwege dat gekke blonde haar.

Als je juist wel met argumenten kunt komen in plaats van het schelden en op de persoon spelen voorkom je juist het gebruik van verbaal geweld.

Ook persoonlijke issues die niet opgelost zijn kunnen ervoor zorgen dat iemand gebruik gaat maken van verbaal geweld. Dit is eigenlijk het afreageren van je persoonlijke frustraties op iemand anders. Dit gaat natuurlijk het verbaal geweld niet oplossen en ook niet de persoonlijke problemen waardoor iemand gefrustreerd raakt.

Het neerkijken op andere mensen kan er ook voor zorgen dat iemand verbaal geweld toepast. Haat voor een bepaalde persoon wordt dan geuit via verbale agressie, zoals schelden.

Daarbij kan de sociale omgeving waarin je je bevindt ook veel invloed hebben op het gebruik van verbaal geweld. Als dit bijvoorbeeld “normaal” is of 1 van je ouders dit vaak gebruikt in argumenten kun je denken dat dit de “normale” manier is om argumenten te hebben.

Voorbeelden van verbaal geweld

Verbaal geweld is niet altijd duidelijk. Schelden is overduidelijk, maar negatief zijn en oude koeien uit de sloot blijven halen zijn niet altijd de meest duidelijke gevallen van verbaal geweld. Toch kan dit behoorlijk veel schade aanbrengen aan je zelfbeeld.

Als iemand bijvoorbeeld iets heel vervelends zegt en dan vervolgens “grapje!” is dit een vorm van verbaal geweld. Door het grapje te zeggen geven ze eigenlijk aan dat ze daarmee vinden dat jouw grens wel gepasseerd mag worden.

“Jij bent echt dik…. grapje!”

Je wordt beschuldigd van dingen die niet in je hand liggen. Als je bijvoorbeeld een leuke dag had gepland en vervolgens begint het te regenen was de leuke regenachtige dag opeens jouw idee. Terwijl jullie tijdens het plannen ook niet konden weten dat het zou gaan regenen.

“Het was jouw stomme idee om naar De Keukenhof te gaan.”

Ook het veroordelen of kritiek hebben op je, vooral als dit aan de lopende band is, is een voorbeeld van verbaal geweld. Een uiting met “jij” is vaak zo’n verbaal geweld uiting.

“Jij bent ook nooit tevreden.”

Het verkleinen van jouw problemen is ook een vorm van verbale agressie. Iedereen heeft problemen en het ene probleem is soms inderdaad groter dan het andere probleem. Dat wil echter niet zeggen dat het kleine probleem géén probleem is.

“Jouw probleem? Míjn probleem is pas een echt probleem. Je moet je niet zo aanstellen.”

Als iemand wat van je wil en dat niet vraagt, maar stelt is dat ook een vorm van verbale agressie.

“Geef mij de autosleutels.”

(1)

Symptomen van geestelijke mishandeling

Natuurlijk komt verbale agressie overal weleens voor. Met name het bevel in plaats van de vraag, maar als dit aan de lopende band is kan het ook echt schade veroorzaken. Als je in je kindertijd geestelijk bent mishandeld, met verbale agressie, kan dit ervoor zorgen dat je als volwassene last krijgt van bipolaire stoornissen, angsten, verslavingen en depressie. 

(2)

Als volwassene kan verbale agressie zorgen voor meer stresshormonen(3). Dat is weer slecht voor je concentratievermogen, de ontwikkeling van angsten en bij langdurige stress kan het zelfs tot depressieve klachten leiden.

Verbale agressie in een huwelijk

Ook in relaties komt verbale agressie voor. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een knipperlichtrelatie vaker last hebben van fysieke agressie en verbale agressie dan mensen die altijd een vaste relatie hebben of die geen contact meer hebben met hun ex nadat het uit is gegaan(4).

Verbale agressie in een relatie is ook slecht voor de relatie. Tijdens het moment van verbale agressie kan je als ontvanger stress krijgen doordat je ook het idee hebt dat je de boodschap misschien niet goed ontvangt “Nee dat zegt hij/zij niet.”. Deze stress kan er ook weer voor zorgen dat je jouw partner minder vertrouwt. Vertrouwen is nodig voor een gezonde relatie en dat ontbreekt als er te veel sprake is van verbale agressie(5).

Intimidatie op het werk

Als je in je volwassen leven pas te maken krijgt met verbale agressie heeft dit andere gevolgen. Bij verbale agressie op het werk kan dit ervoor zorgen dat je, uiteraard, minder tevreden bent over je werk. Sneller opzoek gaat naar ander werk.

In het onderzoek(6) waarin dit naar voren kwam is gekeken naar verbale agressie bij jonge verpleegkundigen. Dit komt omdat vooral jonge mensen die pas beginnen te werken bij bedrijven meer last hebben van verbale agressie door collega’s dan mensen die al langer bij een bedrijf werken en die al wat ouder zijn.

Is verbale agressie een aanloop naar fysiek geweld?

Verbale agressie hoeft niet altijd een aanloop te zijn naar fysiek geweld. Wel is die kans groter in huwelijken waarbij beide partners verbaal agressief zijn. Als er maar 1 partner verbaal agressief is, is de kans op fysiek geweld al een stuk kleiner.

Daarbij kan dit soort geweld ook worden voorkomen door selectief te zijn in de verbale agressie die je wél en niet accepteert.

Tips tegen verbale agressie

Verbale agressie is erg vervelend, maar gelukkig zijn er meerdere dingen die je kunt doen om hier minder last van te hebben.

Tip 1: Heb zelfcompassie

Zelfcompassie is zowel goed voor de persoon die verbaal agressief is, als voor de persoon die de agressie ontvangt. Uit onderzoek blijkt dat zelfcompassie helpt om een gezonde relatie te hebben met daarbij behorend gedrag(7). Hierdoor gebruik je zelf ook minder snel verbale agressie en daarbij heeft de verbale agressie minder impact als je zelfcompassie hebt.

Daarbij versterkt het ook je zelfvertrouwen.

Tip 2: Weet wanneer je met de discussie moet stoppen

Er is een verschil tussen het voeren van een pittige discussie en ruzie waarbij de ene persoon een sukkel is en de andere persoon een kneus. Voorkom dat je dat moment bereikt door de discussie te stoppen. Als het niet anders kan moet je het er maar gewoon over eens worden dát je het niet met elkaar eens bent.

Tip 3: Geef het aan wanneer het gesprek van constructief naar destructief gaat

Een discussie en verschil van mening kan uit de hand lopen. Op het moment dat dit gebeurt kun je dat zeggen, zodat de discussie weer teruggaat naar de argumenten in plaats van naar verbale agressie.

“Ik snap dat je kwaad bent, maar je hoeft me niet uit te schelden.”

Tip 4: Loop weg als de verbale agressie niet ophoudt

Heb je jouw gesprekspartner gewaarschuwd dat hij/zij moet ophouden met op de persoon te spelen in plaats van in te gaan op de argumenten en verandert er niets? Loop dan weg van de situatie. Je kunt er nog bij zeggen dat als hij/zij wel wil ingaan op argumenten je dan wel weer verder praat.

Soms hebben verbaal agressieve mensen gewoon een beetje extra ruimte nodig.

Als jij juist last hebt van verbale agressie kun je zelf ook afstand nemen door juist even te gaan lopen of alleen boodschappen te doen.

Tip 5: Reageer met zorg

Meestal is verbale agressie niet persoonlijk ook al lijkt het zo. Vat het daarom vooral niet persoonlijk op, maar reageer met zorg.

Er kan een achterliggende reden zijn voor de verbale agressie, zoals stress door werk of financiële problemen. Probeer dan juist een oplossing te bedenken voor het achterliggende probleem of geef de persoon zelf de ruimte om over een oplossing na te denken.

Tip 6: Zeg geen sorry als je niet schuldig bent aan iets

Verbale agressie kan ook gebruikt worden om je te manipuleren om iets toe te geven wat je niet hebt gedaan. Laat je niet in een hoek drijven en zeg geen sorry voor dingen die jij niet in de hand hebt.(8)

Tip 7: Gebruik zelfhypnose

Heb je vaak last van verbale agressie of ben jij verbaal agressief? Dan kun je zelfhypnose gebruiken om meer zelfvertrouwen op te bouwen en om sneller te kalmeren als je last hebt van verbale agressie door stress.

Wil je meer weten over het gebruik van hypnose en andere mentale technieken voor meer zelfvertrouwen en kalmte in je leven? Kom dan eens de gratis online masterclass over hypnose. Daarbij kun je ook de opleidingen van het Hypnose Instituut Nederland bekijken.

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

tips tegen verbaal geweld

Bronnen:

  1. https://www.psychologytoday.com/blog/the-mysteries-love/201503/15-types-verbal-abuse-in-relationships
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bdi.12268
  3. https://nca.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03637751.2014.989868
  4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1741-3737.2012.01029.x
  5. https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15371824&AN=118459975&h=Ti%2fZbNYgK5SXZBwKqn4CHncCBr1pBSqBet2gPnZMOSpu%2buu%2fFcsx%2boECvAQ%2f2Pt5VM%2bTJ0tgo6oYdO6Ko8bMQA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15371824%26AN%3d118459975
  6. https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jnu.12033
  7. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298868.2011.639548
  8. https://www.powerofpositivity.com/7-ways-to-respond-verbally-aggressive-people/

Over de schrijver
Edwin Selij is eigenaar en oprichter van Hypnose Instituut Nederland en geeft trainingen in Hypnose. Hij is auteur van de boeken 'Je hebt het niet je doet het' en 'Breek Je Vrij!' en komt regelmatig op radio en TV om te praten over hypnose. Hij is de nummer 1 Hypnose Trainer van Nederland en geeft al jaren hypnose trainingen. Hij was de eerste in Nederland die moderne hypnotherapie via livestream ging onderwijzen.
Reactie plaatsen