Hypnose: autisme klachten verminderen en de behandeling ondersteunen
hypnose autisme
Gezondheid
Edwin Selij
Gezondheid
04/12/2023
6 min
0

Hypnose: autisme klachten verminderen en de behandeling ondersteunen

04/12/2023
6 min
0

Als hypnotherapeut kun je allerlei soorten cliënten krijgen met verschillende problemen. Ook mensen met een vorm van autisme kunnen bij je aankloppen, omdat ze last hebben van hun aandoening of gewoon last hebben van zaken waar mensen zonder autisme ook last van hebben, maar waar ze even niet uitkomen zonder hulp.

Hoe kun je dan als hypnotherapeut mensen met autisme helpen? In dit blog ga ik er dieper op in. 

Autisme bij kinderen

Autisme bij kinderen kan heel vervelend zijn. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met het leren van sociale vaardigheden en kunnen gedragsproblemen hebben. Zo kunnen ze gewelddadig zijn, obsessieve gedachten of gedrag hebben en stemmingswisselingen ervaren.

Dit is allemaal heel vermoeiend en het vermindert ook het gevoel van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij kinderen met autisme.

Een hypnotherapeut kan daarom op meerdere manieren kinderen met autisme helpen, omdat er meerdere problemen zijn om op te lossen. 

Een probleem wat betreft onhandig gedrag is dat autistische kinderen bijvoorbeeld op hun vingers kunnen bijten om met stress om te gaan. In een casestudy naar een jongen van zestien met autisme die hypnotherapie kreeg om daarmee te stoppen kwam naar voren dat het niet alleen hielp om dit onhandige gedrag te stoppen, maar dat er ook een verbetering was voor de sociale vaardigheden en een verbetering in het kunnen beïnvloeden van de gedachtegang[1]

In deze specifieke zaak werd ook gebruikgemaakt van muziek, ook de muziek die de jongen zelf maakte, om hem verder te helpen. Ook bleek dat na anderhalf jaar de veranderingen nog steeds in stand waren gebleven[2].

Bij hypnose voor kinderen met autisme wordt onder andere gebruikgemaakt van Ericksoniaanse technieken[3]. Je gebruikt daarin de interesses en vaardigheden van de cliënt, zoals in het onderzoek met de jongen van zestien waar gebruik werd gemaakt van de muzikale talenten. 

De focus ligt dus bij hypnotherapie voor kinderen met autisme op wat het kind wél kan doen en niet op alles wat het kind niet kan doen door autisme. 

Net als bij alle andere mensen zijn kinderen met autisme ook uniek. De ene persoon met autisme is niet zoals de andere persoon met autisme en daar moet je ook rekening mee houden als je hypnotherapie geeft. 

Gelukkig is een individuele aanpak bij hypnotherapie de standaard 😊. 

Ook aanpassen op het taalniveau van het kind is belangrijk. Bij kinderen met autisme kan hierin een interessante paradox ontstaan. Zo kan hun vocabulaire veel groter zijn dan die van kinderen met dezelfde leeftijd, maar kan hoe ze taal gebruiken in sociale situaties weer achterlopen op hoe kinderen met dezelfde leeftijd dit doen. Finesse in je hoe bepaalt hoe je taal kunt gebruiken bij kinderen met autisme als hypnotherapeut is dan wel handig. 

Als een kind bijvoorbeeld asperger (een vorm van autisme) heeft kan hij of zij moeite hebben met het aspect van geven en nemen in gesprekken, dus dat het heen en weer gaat en op elkaar aansluit. Abstracte taal, sarcasme en humor is ook iets wat ze lastig vinden om te herkennen of om mee te werken. 

Werken met metaforen is in veel hypnosesessies een belangrijk middel om tot oplossingen te komen, maar bij autisme is dit iets wat voor het ene kind wel werkt, maar voor het andere niet. Dat is dan iets waarop je goed moet letten en vooral bij de introductie van het metafoor moet je de connectie met waar het metafoor voor gebruikt wordt goed duidelijk maken (bron 3). 

Zo is er bij een kind dat helemaal gek was van vissen de metafoor van de vis gebruikt om zich te kunnen aanpassen in sociale situaties, zoals een vis zich zou moeten aanpassen in zout en zoet water. En hoe dit aanpassen een manier is van de vis om te overleven. Net zoals mensen zich aanpassen in bepaalde situaties om te kunnen overleven.

Ook zijn gedachten van kinderen met autisme erg zwart-wit. Het is alles of niets, een grijs gebied bestaat als het ware niet. Als er dan gebieden in het leven zijn waarin wat je zou kunnen doen behoorlijk grijs is, is het belangrijk om concrete voorbeelden te geven over de opties die ze hebben.

Bij emoties kun je bijvoorbeeld duidelijk maken dat er gradaties zijn en bijvoorbeeld boosheid of angst een nummer geven en hoe het gedrag is bij een bepaald nummer. Hierdoor kunnen ze het proces van kwaadheid, dat langzaam kan escaleren, eerder herkennen en technieken gebruiken om kalm te blijven (bron 3).

Autisme bij volwassenen

De problemen die kinderen met autisme hebben kunnen ook in het volwassen leven terugkomen. Daarnaast kunnen volwassenen met autisme moeite hebben met veranderingen. Het hebben van een vaste dagelijkse structuur is voor mensen met autisme erg belangrijk. Als daarin iets verandert, omdat iemand bijvoorbeeld door ziekte of overlijden er niet voor de persoon kan zijn, is dit voor iemand met autisme erg lastig. 

Voor het reguleren van jezelf kan hypnose en zelfhypnose bij mensen met autisme handig zijn. Als je bijvoorbeeld normaal gesproken bepaalde handelingen uitvoert om te kalmeren in stressvolle situaties, maar dat kan even niet (zoals op je werk), dan kan een moment van zelfhypnose waarin je visualiseert dat je de handelingen uitvoert alsnog de kalmerende werking hebben[4] zonder dat mensen in je omgeving hier last van hebben. 

Als hypnotherapeut help je mensen dus om te bepalen wat handig is om met zelfhypnose te gebruiken in stressvolle situaties, zodat mensen met autisme zichzelf in de hand kunnen houden. 

Hypnose geneest autisme dus niet, maar zorgt ervoor dat het niet in de weg staat om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij, doordat na de hypnotherapie iemand met autisme op een alternatieve manier met bepaalde kenmerken van autisme om kan gaan. 

Herhalende gedragingen kunnen zelfs gebruikt worden voor het induceren van hypnose bij mensen met autisme, omdat dit iets is wat voor mensen met autisme ook een soort trance veroorzaakt en iets is waarop ze zich volledig kunnen focussen. Vervolgens kan de persoon gevraagd worden om zich te focussen op het gevoel dat ze ervan krijgen en om het gedrag te stoppen, eventueel in fases, waardoor de hypnotische staat zonder tikken, handbewegingen of iets dergelijks bereikt wordt. 

Vervolgens kan de hypnotiseur erop wijzen dat de persoon dus controle heeft over dit gevoel, zelfs zonder dat ze hiervoor extern gedrag uitvoeren. 

Het is ook erg belangrijk om het ego van mensen met autisme te versterken terwijl ze bezig zijn met hypnotherapie, zodat ze vertrouwen in hun eigen gedachten die naar voren komen en zodat ze zelf goed kunnen kiezen welke levensgebeurtenissen ze wel en niet willen delen tijdens de therapie (bron 4).

Hypnose bij asperger

Mensen met asperger hebben eigenlijk vooral last van het niet goed begrijpen van sociale processen. Zo kunnen ze moeite hebben met humor, het maken van oogcontact en het voeren van een gesprek. 

Voor mensen met asperger kan de vaardigheid om na te kunnen denken over hun eigen gedachten, zogenoemde meta-cognities, helpen om meer grip te krijgen op hun problemen[5]. Dit kan spelenderwijs met digitale stemmen, maar dit is ook zeker iets waar een hypnotherapeut mee kan helpen.

Hypnose kan namelijk ook helpen met mindfulness. Een manier om je bewuster te zijn van je gedachten en gevoelens en om hier wat mee te doen. 

Een hypnotherapeut kan iemand met asperger bijvoorbeeld helpen bewust te worden van bepaalde gedachtepatronen. Als dit dan belemmerende gedachtepatronen zijn, omdat ze bijvoorbeeld negatief zijn, kan het leren omdenken al veel doen om hier minder last van te hebben. 

Autisme is iets wat veel mensen hun hele leven met zich meedragen en hypnotherapie kan zowel bij kinderen met autisme als bij volwassenen met autisme gebruikt worden om minder last te ondervinden van autistische kenmerken.

Zelfhypnose kan bijvoorbeeld gebruikt worden om autistische manieren om met stress om te gaan in gedachten uit te voeren, zodat mensen in je omgeving hier geen last van hebben en zodat iemand met autisme zich gewoon goed voelt. 

Op die manier voorkom je sociale problemen bij mensen met autisme, omdat ze ongebruikelijke reacties op stress niet meer laten zien, maar in zichzelf uitvoeren. Dit kan al veel verschil maken in bijvoorbeeld het behouden van werk en het goed houden van sociale relaties.

Wil jij meer weten over hypnose en hoe je hier mensen met allerlei problemen (waaronder autisme) mee kunt helpen om het beste uit hun leven te halen? Kom dan eens naar de gratis online masterclass voor een kennismaking.

Of schrijf je in voor een van onze seminars of opleidingen. De opleidingen kun je live online volgen of klassikaal. Bij de live online lessen wordt er live lesgegeven vanuit een professionele studio en met voldoende een-op-een assistentie om jou te helpen de lesstof goed in je op te nemen.

Ook bij de klassikale lessen zijn er meerdere docenten en assistenten om je te helpen de lesstof goed in je op te nemen en om technieken onder de knie te krijgen, zodat jij jezelf en vooral andere mensen goed kunt helpen met hypnose. 

Bronnen: 

Reacties
Categorieën