Onkwetsbaarheid: hoe zit het nu met dat gevoel? - Het HIN
Onkwetsbaarheid: hoe zit het nu met dat gevoel?
03 september 2021 
in Angst
6 min. leestijd

Onkwetsbaarheid: hoe zit het nu met dat gevoel?

Je kunt je heel kwetsbaar voelen, maar er zijn ook veel mensen met een gevoel van onkwetsbaarheid. Hoe zit dat nu en waarom voelt de ene persoon zich onkwetsbaar en voelt de andere persoon zich juist heel kwetsbaar? In dit blog ga ik daar dieper op in.

Betekenis onkwetsbaarheid

Wat betekent het nu eigenlijk als je kwetsbaar of juist onkwetsbaar bent? Onkwetsbaar betekent dat iets of iemand zo sterk of stevig is dat niets het/hem/haar kan beschadigen[1].

Natuurlijk is een mens niet van steen, dus ergens kun je zeggen dat een mens per definitie kwetsbaar is, maar in hoeverre is dat waar?

Hoe zit het nu eigenlijk met psychologische onkwetsbaarheid of juist kwetsbaarheid.

Het interessante is dat Confucius kwetsbaarheid koppelde aan:

  • Open zijn
  • Gevoelig zijn voor anderen, voor hun emoties en omstandigheden
  • Gevoelig zijn voor veranderingen in de wereld[2]

Het interessante is dat andere onderzoekers deze eigenschappen juist koppelen aan onkwetsbaarheid. Het is juist onderdeel van het mens-zijn om mee te veranderen wanneer dit nodig is en om de discussie aan te gaan als dat juist nodig is, maar dat je hierbij kunt inspelen op omstandigheden en emoties van anderen.

Wat hierdoor gebeurt, is dat je vaak niet goed kunt vasthouden aan een identiteit die door je ego gedreven is, omdat je soms even zaken handiger moet aanpakken dan dat je ego wil. Je krijgt als het ware een conflict in waarden die jij belangrijk vindt.

Dus zelfs als je heel standvastig bent kan dat ervoor zorgen dat mensen die jij belangrijk vindt jou maar eigenwijs vinden of iets dergelijks. Hoe onkwetsbaar is dat eigenlijk?

Maar wat is kwetsbaarheid dan?

Kwetsbaarheid staat vaak voor dat je zwak bent en gevoelig[3]. Praktisch gezien betekent dit vaak dat je te makkelijk meegaat in wat andere mensen willen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat jeugd die vroeger niet goed behandeld is vaak meer bijdragen aan sociale spellen dan jongeren die niet slecht behandeld zijn. Dit doen kwetsbare jongeren dan om de kans op vijandigheid te verminderen, maar hierdoor kan hun welwillendheid ook eenvoudiger uitgebuit worden[4].

Je ego kan je hier natuurlijk ook tegen beschermen, maar in hoeverre is dat allemaal handig?

Gedachten en onkwetsbaarheid

Als je bijvoorbeeld merkt dat je het gevoel hebt dat je jezelf altijd moet verdedigen of een soort instelling hebt van “de eerste klap is een daalder waard” (dat je dus altijd in de aanval gaat als verdediging), dan is dat ook niet handig.

Je kunt je dus wel kwetsbaar voelen zelfs als je onkwetsbaar bent. Waar kan dit aan liggen?

Over het algemeen bepalen je gedachten en mindset hoe jij je voelt.

Je kunt bijvoorbeeld last hebben van:

  • Aanvalsgedachten
  • Verdedigingsgedachten

Als je bijvoorbeeld aanvalsgedachten hebt zie je de aanval ook als een reële bedreiging. Dit komt ook doordat jij denkt dat jij kunt aanvallen. Wat door jou gevolgen heeft, heeft ook gevolgen voor jou.

Je aanvalsgedachten projecteer je en daarom vrees je een aanval. Als je dat vreest, dan geloof je dat je kwetsbaar bent.

Als aanvalsgedachten ervoor zorgen dat je gelooft dat je kwetsbaar bent, dan zijn aanvalsgedachten eigenlijk altijd een aanval op jou.

Omdat je in die gedachten gelooft is het lastiger om in jezelf te geloven. Dan heeft een vals beeld van jezelf de plaats ingenomen van wat jij bent.

Oefening:

Het gevoel van kwetsbaarheid of onkwetsbaarheid is het gevolg van je gedachten. Om hier anders mee om te gaan heb ik een leuke oefening voor je.

Deze oefening kun je zes keer per dag doen voor ongeveer twee minuten of een minuut als het ongemakkelijk wordt.

Eerst herhaal je hardop dit idee:

“Mijn aanvalsgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid.”

Sluit je ogen en bekijk onopgeloste problemen waarvan de uitkomst je zorgen baren. Die zorgen kunnen de vorm aannemen van depressiviteit, ongerustheid, kwaadheid, het gevoel van een last, angst, naderend onheil of geobsedeerdheid.

Elk tot nu toe onopgelost probleem dat bij herhaling in je gedachten opduikt is een geschikt onderwerp.

Je besteedt aan elk probleem tijd.

Noem eerst de situatie:

“Ik maak me zorgen over ….”

Bijvoorbeeld: “Ik maak me zorgen over alle maatregelen die worden genomen.”

Bekijk vervolgens elke mogelijke afloop die met dat probleem bij je is opgekomen en die je zorgen baarde.

Duid elke afloop heel specifiek aan met de woorden “Ik ben bang dat er … gebeurt.”

Voor elke situatie die in je opkomt kun je vijf tot zes (of misschien wel meer) verontrustende uitkomsten krijgen. Het is dan handiger om een paar situaties door te nemen dan om meer situaties te bekijken.

Als je die angst hebt benoemd zeg je tegen jezelf:

“Die gedachte is een aanval op mezelf”.

Dit herhaal je met elke uitkomst die je zorgen baart.

Daarna eindig je de oefenperiode met het idee: “Mijn aanvalsgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid.”

Beluister ook deze podcast:

https://www.buzzsprout.com/195236/7489333-eciw-les-26

Onkwetsbaar worden

Op deze manier is het veel makkelijker om sociaal onkwetsbaar te worden. Je wordt juist onkwetsbaar, omdat je op een sociale manier met mensen om kunt gaan en handig je grenzen kunt aangeven.

Maar hoe doe je dit nu?

Een hypnotherapeut kan je helpen om jouw kijk op kwetsbaarheid en onkwetsbaarheid te veranderen naar iets dat je leven makkelijker en leuker maakt.

Je hoeft geen (mentale) muur om jezelf te bouwen om onkwetsbaar te zijn.

Sommige mensen gaan namelijk iets te ver met het idee van onkwetsbaarheid en krijgen hierdoor juist last van narcisme. Ze krijgen een gevoel van grootsheid, superioriteit en alsof de wereld ze wat moet geven. Deze vorm van narcisme is voor de meeste mensen bekend.

Andere mensen die weer raar omgaan met kwetsbaarheid kunnen een andere vorm van narcisme krijgen, waardoor ze super gevoelig worden en veel met zichzelf bezig zijn. Dit wordt ook wel kwetsbaar narcisme genoemd, die vorm is wat minder bekend.

Je bent dan vaak heel bewust van jezelf, sociaal onzeker en defensief. Meestal zijn mensen met deze vorm van narcisme ook introvert en kunnen last hebben van neurotische trekjes.

Wat ook interessant is, is dat deze twee problemen kunnen ontstaan in je opvoeding en door andere cultureel sociale factoren[5].

Vooral dat de oorzaak vaak in de jeugd ligt is interessant, want dan kan de hypnotherapeut regressie met je uitvoeren.

Met regressie onderzoek je momenten waarop overtuigingen zijn ontstaan zoals: “Ik moet onkwetsbaar zijn en dat betekent dat ik niemand toelaat.” Die momenten liggen vaak ik je kindertijd, omdat je dan bepaalt hoe de wereld is en hoe jij daarin kunt of hoort te functioneren. Later in je jeugd kun je het idee krijgen dat je beter bent dan anderen als je last hebt van de meest bekende vorm van narcisme, maar je kunt dus ook de kwetsbare vorm krijgen.

Je kunt dan bijvoorbeeld denken dat de maatschappij je iets moet geven, omdat jij ergens last van hebt.

Als je dit moment hebt achterhaald met je hypnotherapeut, dan kun je het moment opnieuw interpreteren. Je hebt misschien het voorbeeld gehad van je ouders dat die niemand toelieten en deden alsof ze boven bepaalde situaties stonden, maar met je kennis van nu kun je je misschien beter bedenken wat ze dachten en waarom ze deden wat ze deden.

Daarbij kun je jongere zelf ook in gedachten vertellen dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen en dat dat juist iets is dat je onkwetsbaar maakt. In dit blog klinkt het wat kort door de bocht, maar een hypnotherapeut helpt je hier stap voor stap doorheen, of je nu last hebt van narcistische trekjes of alleen van het gevoel dat onkwetsbaarheid onbereikbaarheid is.

Daarnaast kun je ook suggesties herhalen om je sociaal onkwetsbaarder op te stellen, zoals:

“Ik mag me inleven in andere mensen.”

“Ik mag mijn grens aangeven.”

“Ik mag alternatieven geven als iets me niet goed uitkomt.”

“Het is oké om soms te moeten puzzelen.”

Dit zijn slechts voorbeelden. Afhankelijk van jouw problemen met onkwetsbaarheid kun je andere suggesties krijgen om hier minder last van te hebben.

Onkwetsbaarheid en eenzaamheid

Jongvolwassenen kunnen ook last krijgen van gevoelens van onkwetsbaarheid die ervoor zorgen dat ze eenzaam worden(6). Het interessante is dat eenzaamheid een subjectief gevoel is.

Je kunt bijvoorbeeld tientallen vrienden hebben, maar door die muur van onkwetsbaarheid en doordat je je niet openstelt kun je bijvoorbeeld niet de diepgang in die relaties ervaren die je nodig hebt. Daardoor kun je je alsnog eenzaam voelen.

Ook om die muur te doorbreken kan een hypnotherapeut je helpen. Bijvoorbeeld door angsten over wat er aan de andere kant van die muur zit weg te nemen.

Onkwetsbaar is dus zeker iets wat je kunt zijn, maar hierin moet je het mens-zijn meenemen. Het is belangrijk om te zien dat je kwetsbaar opstellen juist een signaal van onkwetsbaarheid is en jouw liefde zorgt voor liefde van anderen, zoals jouw aanval voor aanvallen van anderen zorgt.

Wil je weten hoe je met hypnose dit soort problemen kunt oplossen? Kom dan eens naar de gratis online masterclass over hypnose.

Of schrijf je in voor een van onze opleidingen.

[1] https://www.encyclo.nl/begrip/ONKWETSBAAR

[2] https://www.pdcnet.org/resphilosophica/content/resphilosophica_2019_0096_0003_0391_0400

[3] https://www.encyclo.nl/begrip/Kwetsbaarheid

[4] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/desc.12765

[5] https://internal-journal.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01600/full

6. http://ceur-ws.org/Vol-2524/paper20.pdf

 

Over de schrijver
Edwin Selij is eigenaar en oprichter van Hypnose Instituut Nederland en geeft trainingen in Hypnose. Hij is auteur van de boeken 'Je hebt het niet je doet het' en 'Breek Je Vrij!' en komt regelmatig op radio en TV om te praten over hypnose. Hij is de nummer 1 Hypnose Trainer van Nederland en geeft al jaren hypnose trainingen. Hij was de eerste in Nederland die moderne hypnotherapie via livestream ging onderwijzen.
Reactie plaatsen