De hypnose van dyslexie en hoe hypnose je kan helpen
De hypnose van dyslexie en hoe hypnose je kan helpen
27 augustus 2019 
6 min. leestijd

De hypnose van dyslexie en hoe hypnose je kan helpen

Dyslexie kan je leven behoorlijk lastig maken. Het goed kunnen lezen en schrijven van teksten is van belang om problemen te voorkomen. Taal is belangrijk in de Nederlandse maatschappij. Je krijgt van de overheid allerlei informatie, die je over het algemeen moet lezen. Dan zijn er nog banken en verzekeraars waarvoor je goed moet lezen wat er bijvoorbeeld wel of niet verzekerd is of hoe alles werkt met leningen of juist het sparen van geld. Als je dit niet goed kunt lezen kan je de tekst net niet begrepen hebben, waardoor je later in de problemen kunt komen.

Dyslexie is dus ontzettend onhandig en kost vaak ook veel tijd, omdat je de tekst dus wel wilt begrijpen. Hier kun je veel last van ervaren, en daarom is het belangrijk om te achterhalen wat je kunt doen om minder last te hebben van dyslexie.

Ongeveer 3 tot 12% van de mensen heeft last van dyslexie. Dat kan dus ongeveer 1 op de 30 tot 1 op de 10 mensen zijn.

Wat is dyslexie?

Als je last hebt van dyslexie heb je moeite met lezen en schrijven. Het interpreteren van de letters gaat lastig en je haalt ze vaak door elkaar. Je kent de leesregels wel, maar het bewust en onbewust toepassen van de regels gaat lastig.

In het brein zijn de verbindingen aan de linkerkant die met taal en lezen te maken hebben vaak op een andere manier ontwikkeld dan bij mensen die geen dyslexie hebben, zo is er bijvoorbeeld minder grijze massa[1].

Dit zorgt er onder andere voor dat het verwerken van woorden in tekst en klank anders gaat of langer duurt omdat je de klanken van wat je ziet moet verwerken en dit vaak wat langer duurt dan bij mensen zonder dyslexie.

Dyslexie test

Als je getest wordt op dyslexie wordt dit meestal gedaan met een soort IQ-test. Dyslexie wordt vastgesteld als het onderdeel voor taal aanmerkelijk lager is dan de andere onderdelen waaruit de IQ-test is opgebouwd.

Zo kun je toch vwo-denkniveau hebben op wiskunde, aardrijkskunde en andere vakken, maar kan het bij taal en lezen blijven hangen op een lager niveau.

Waarom heeft iemand dyslexie?

Dyslexie kan ontstaan door genetische en omgevingsfactoren en een combinatie daarvan[2]. Bij mensen waarvan de ouders dyslexie hebben is de kans 30 tot 60 procent dat het kind ook dyslexie krijgt. Dat kan dus 1 op de 3 kinderen zijn of 1 op de 2.

De omgevingsfactoren spelen ook een grote rol, niet elk kind van een ouder met dyslexie krijgt ook dyslexie. Dat je dus niets kunt doen aan dyslexie is niet helemaal waar. De omgeving kan namelijk (onbedoeld) meewerken aan de ontwikkeling van dyslexie.

Omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld of er thuis veel gelezen wordt. Dit is onder andere waarom het zo belangrijk is om je kinderen voor te lezen (geef ze zicht op de letters, wie weet worden ze nieuwsgierig).

Een gezond kind is ook sneller bereid om te lezen dan een ziekelijk kind, zelfs gezonde voeding speelt hierbij een rol.

De thuisomgeving wat betreft lezen bepaalt ook de aandacht die kinderen hebben voor lezen en stress in de thuisomgeving heeft ook invloed op de aandacht en het leesgedrag[3].

Wanneer de moeder rookt tijdens de zwangerschap heeft het kind ook een grotere kans op het krijgen van dyslexie[4].

Dyslexie voorkomen

We hebben al een paar hints gegeven, samen lezen, gezond eten en een ontspannen thuissituatie helpen om de kans lager te krijgen (en dus misschien te voorkomen).

Dyslexie kan voorkomen worden als een kind relatief vroeg taalontwikkeling heeft. Dit kan de genetische factoren zeg maar teniet doen.

Een goede sociaal economische status kan dyslexie ook voorkomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met dat ouders dan de middelen hebben om extra scholing in te huren en om de gezondheid van het kind te waarborgen doordat het naar een sportvereniging kan en vaak ook gezonder eet.

Het gezamenlijk lezen en het hebben van veel kinderboeken kan dyslexie ook voorkomen[5].

Wat zijn de gevolgen van dyslexie?

Als je dyslexie hebt kan dit zorgen voor angsten, voor bijvoorbeeld voorlezen in de klas, een laag zelfvertrouwen en zelfs depressieve klachten.

Je kunt als kind lezen ontwijken waardoor je veel minder in aanraking komt met tekst dan andere leeftijdsgenootjes waardoor je op den duur nog verder achterloopt in je ontwikkeling dan je medemens[6].

Dyslexie en hypnose

Als je als kind te horen krijgt dat je dyslexie hebt word je eigenlijk al een beetje gehypnotiseerd. Je krijgt allerlei opmerkingen (of suggesties) te horen dat je niet goed kunt lezen en dat je het lastig vindt om dit te leren.

Doordat je ziet dat vriendjes en vriendinnetjes inderdaad sneller door alle niveau-boekjes lezen dan jij geloof je dit ook direct en dit kan je een slecht gevoel geven, waardoor je stopt met lezen.

Omdat (vooral jonge) kinderen van nature in een soort hypnotische staat zijn nemen ze dit soort opmerkingen vaak voor “waar” aan. Dit moedigt natuurlijk niet aan om op te letten tijdens taallessen, want je kunt het toch niet, het is toch te lastig en waarom zou je je best doen?

Het is net als bij andere problemen die kinderen kunnen hebben, zoals ADHD, waarbij de volwassen suggesties over wat dit betekent voor een soort zelf vervullende voorspelling zijn.

Hypnose en dyslexie

Hypnose wordt ook genoemd als alternatieve manier om minder last te hebben van dyslexie[7].

Als je dan bewust met hypnose iets wil doen tegen dyslexie is het belangrijk om te weten welke overtuigingen je in de loop der tijd hebt gekregen over wat dyslexie voor jou betekent. Wat betekent het hebben van dyslexie voor wie jij bent, hoe jij bent en op welke manier jij het beste functioneert in de wereld.

Vervolgens moet je nog checken hoe logisch die overtuigingen zijn. Je dyslexie kan je bijvoorbeeld blokkeren om iets te doen wat je heel graag wilt, zoals een boek schrijven. Terwijl je boek toch altijd eerst wordt nagekeken door de uitgever. Dus die spelfouten hoeven helemaal geen probleem te zijn.

Om dit soort dyslexie-gerelateerde overtuigingen te achterhalen kan je met hypnose gebruikmaken van regressie. Met regressie ga je terug naar het eerste moment waarop de kennis dat je dyslexie had een negatief gevolg had voor wat jij deed, dat het je tegenhield om bijvoorbeeld iets te doen.

Vervolgens ga je iets doen met dat moment. Omdat dit voor iedereen persoonlijk is kan ik niet zeggen wat, maar wel dat de hypnose-expert je hiermee helpt. Dit zorgt ervoor dat je het moment op een andere manier interpreteert zodat de overtuiging ook verandert en je in de toekomst niet meer kan afremmen.

Daarnaast kunnen hypnotische suggesties helpen om het plezier in lezen weer te herstellen en de irritatie dat je niet zo snel kunt lezen te verlagen. Omdat je onder hypnose bent sta je meer open voor deze suggesties en neem je die ook sneller in je op. Dit kunnen suggesties zijn zoals:

“Het lezen van een boek is als het kijken naar een film.”

“Langzaam lezen is ook lezen en leuk.”

“Je leesvaardigheid zegt niets over wie jij bent.”

“Je bent een leuk en talentvol persoon.”

“Je kan alles leren.”

Dit zijn slechts voorbeelden van hypnotische suggesties. Afhankelijk van jouw overtuigingen en problemen door dyslexie kan de hypnose-expert ervoor kiezen om een andere suggestie te geven.

Op deze manier kan hypnose ervoor zorgen dat je blijft lezen waardoor je de taalachterstand op den duur weer kunt inhalen (want je kunt je leven lang blijven leren en hersenen zijn plastisch en blijven lang in ontwikkeling).

Daarnaast kan hypnose ook ingaan op de secundaire klachten van dyslexie zoals angsten, een laag zelfvertrouwen en depressieve klachten.

Dyslexie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je het niet leuk vindt om in het openbaar te schrijven of te lezen. Je kunt er faalangst door krijgen of compensatiegedrag. Dit is allemaal erg jammer en niet nodig. Gelukkig kan hypnose daar dus ook nog wat aan doen.

Wanneer je vroeg in je leven te horen krijgt dat je dyslexie hebt kan dit je dus hypnotiseren om minder goed in taal te worden dan nodig is. Hypnose kan gelukkig ook weer gebruikt worden om je plezier in lezen te herstellen en om ervoor te zorgen dat je toch blijft lezen om zo je taalvaardigheid op het niveau te krijgen wat nodig is om goed te functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Wil je weten hoe hypnose precies werkt en hoe je dit doet? Kom dan eens naar een hypnose playshop (ook in Zwolle).

Wil je juist kinderen helpen of direct leren hoe je anderen kunt helpen? Bekijk dan onze evenementen of schrijf je direct in voor een van de opleidingen van het Hypnose Instituut Nederland (vraag naar de online mogelijkheden als dit beter bij je past).

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261519/

[2] https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112842

[3] https://www.cambridge.org/core/journals/development-and-psychopathology/article/child-and-environmental-risk-factors-predicting-readiness-for-learning-in-children-at-high-risk-of-dyslexia/8BF608D9D75080EA2E06A9AEBD7FC15A

[4] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/87565641.2017.1374960

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261519/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261519/

[7] Dyslexia and Alternative Therapies (2006), M. Chivers.

Over de schrijver
Edwin Selij is eigenaar van Hypnose Instituut Nederland en geeft trainingen in Hypnose. Hij ontwikkelt verschillende trainingen in hypnose en het instituut geeft steeds meer specialistische trainingen in hypnose. Al jaren is hij de nummer 1 hypnose trainer van Nederland en is vaak gevraagd voor radio en televisie daardoor.
Reactie plaatsen